Jak měřit hladiny v nádržích na čerpací stanici?

Měření hladin v nádržích

Pro každého provozovatele čerpací stanice je stav paliva v nádržích velmi důležitou veličinou, kterou musí mít neustále pod kontrolou. Proto sledování hladiny kapalin v tancích dnes patří mezi velmi důležité činnosti běžného života každého pumpaře. Ptáte se, jaké technologie Vám sledování hladiny paliv v nádržích umožní?

K průběžnému měření výšky hladiny slouží snímače zvané hladinoměry. V nabídkách dodavatelů existuje několik různých typů hladinoměrů, které se v zásadě liší použitou fyzikální metodou měření. Ještě poměrně nedávno se využívalo měření založeném hlavně na mechanickém plováku. Použití plováku je sice velmi jednoduché, ale dlouhodobá přesnost měření není úplně optimální. Z tohoto důvodu se dnes přechází k moderním čistě elektronickým snímačům, které jsou schopny zajistit vysokou přesnost měření a díky solidní mechanické odolnosti také dlouhodobou bezporuchovou funkčnost.

Nejběžnějšími moderními typy hladinoměrů jsou:

  • Radarové hladinoměry s vedenou vlnou
  • Ultrazvukové hladinoměry
  • Kapacitní hladinoměry
  • Hydrostatické hladinoměry

Všechny hladinoměry vám nezávisle na použité metodě vždy provádějí průběžné měření hladiny, přičemž jejich výstupem je konkrétní hodnota výšky hladiny paliva v nádrži. Ta je následně průběžně zobrazována přímo na displeji řídící jednotky nebo prostřednictvím analogového či digitálního číslicového signálu pravidelně odesílána do nadřazeného elektronického systému. Zde pak slouží pro statistickou archivaci stavu či v automatizovaných systémech jako řídící veličina pro plánování závozu a doplňování stavu zásob.

Kvalifikovaný výběr technologie měření paliv vaší čerpací stanice vám dokáže ušetřit desetitisíce korun za rok. Proto jsou tyto systémy důležitým prvkem k zamezení ztrát produktů a pomocníkem při jejich objednávání a inventarizaci. Nejmodernější systémy za vás dnes umí hlídat i maximální či minimální stavy v nádrži, případně varují při nežádoucích únicích produktů z nádrží a potrubních systémů a dokáží i upozornit i na zhoršení kvality produktu. Moderní čerpací stanice by proto rozhodně neměla šetřit na kvalitním systému měření hladin, jelikož tato investice se vám v budoucnu zcela jistě několikrát vrátí.

About the author

Arne Kejdana

Click here to add a comment

Leave a comment: