Jak ušetřit na pohonných hmotách

výdejní stojan a tankovací automat

Snížení spotřeby můžete dosáhnout především vhodným výběrem, skladbou a také včasnou obměnou vozidel, které zařadíte do svého vozového parku. Vašim vozidlům pak musíte dopřát kvalitní servis udržováním jejich perfektního technického stavu, jelikož pouze správně seřízený motor a vozidlo, které je technicky v dobrém stavu, vykazuje optimální spotřebu pohonných hmot.

S cenou pohonných hmot toho asi moc nenaděláte, ale smlouva s nejbližší čerpací stanicí vám zcela jistě nějaký ten desetihaléř na litru dokáže ušetřit. Pokud ale vaši řidiči nemohou tankovat pouze u jedné čerpací stanice, tak budete nuceni uzavřít smlouvu s některou z veřejných sítí, která provozuje větší počet čerpacích stanic po celé České republice. Takové petrolejářské koncerny, jako např. Benzina, MOL. Shell, OMV, … jsou zcela jistě připraveni vám vytvořit takové smluvní podmínky, díky kterým dosáhnete úspory na jednom litru někde mezi 0,50 Kč až 1,- Kč. Většinou vám vydají palivové karty, které můžete rozdat svým řidičům, takže pak v obdržené měsíční faktuře máte dokonalý přehled o čerpání a výdajích za palivo. Těmito kartami pak často mohou vaši řidiči hradit nejen palivo, ale další produkty i služby na čerpacích stanicích a také třeba mýtné poplatky.

Pokud ale váš vozový park narostl do takových rozměrů, že už by se vám vyplatilo vybudování vlastní čerpací stanice, tak je třeba tuto variantu náležitě zvážit. Jedná se sice o nákladnější řešení, kdy vám ale budoucí dosahované úspory dokáží původní investici během krátké doby vrátit.

Proto také často velké dopravní firmy, provozující více kamionů, menších nákladních automobilů či dodávek, dojdou k rozhodnutí vybudovat si vlastní čerpačku. Rovněž pro firmy používající ke své činnosti velké speciální stroje, je pak pravidelný přesun z polí, lesů či stavebních areálů k čerpacím stanicím často téměř nemožný, ale hlavně značně neekonomický.

Podle objemu spotřeby pohonných hmot se jednoduše vyberou velikost zásobníku, který umístí ve svém areálu, případně hned v jeho blízkosti. Plastovou či větší ocelovou nádrž vybaví potřebným výdejním zařízením či rovnou výdejním stojanem, který zajistí výdej paliva přesně jako u klasické veřejné čerpací stanice. Výdejní zařízení pak připojí k tankovacímu automatu, který pak ohlídá, kdo, kdy a kolik do kterého vozidla tankoval.

Vlastní vnitropodniková čerpačka vám pak přináší přesný a dokonalý přehled o spotřebě pohonných hmot vašich vozidel. Potom již není žádný problém sledovat, který řidič, do kterého vozidla a kolik litrů přesně natankoval. Tankovací automat lze vybavit čtečkou čipů či karet, která vždy pečlivě ohlídá, že tankuje pouze osoba, která k tomu má oprávnění a do vozidla, které mu bylo svěřeno. Systém následně veškerá data přenese do nadřazeného informačního systému, kde mohou být dále zpracovány a využity k další analýze. Pak je již jen na provozovateli čerpací stanice, kterým svým řidičům či řidičům partnerských firem identifikační karty (čipy) vydá. Karty takto vydané partnerům vám tak mohou zvýšit výtoč prodávaného paliva a řidiči všech oprávněných firem mohou tak pohodlně tankovat pohonné hmoty do svěřených vozidel. Díky podstatně nižší ceně, kterou budete za pohonné hmoty hradit vybrané specializované zavážecí firmě, se vám investice do vlastní čerpačky během krátké doby zcela jistě vrátí.

About the author

Arne Kejdana

Click here to add a comment

Leave a comment: