Secu-Tech, řešení pro bezpečnou a efektivní přepravu paliva

Security and Electronic Technologies GmbH (SECU-TECH) / Austria (Rakousko) je celosvětovým a dobře známým dodavatelem zařízení a řešení pro bezpečnou a efektivní přepravu paliva. Zaměřuje se na prevenci proti přeplnění, systémy pro prevenci proti křížové kontaminaci v depech, v cisternách a na čerpacích stanicích.

SECU-TECH dodává systémy určené k prevenci proti krádeži (Truck-Control / kontrola kamionů, Sealed Parcel Delivery / dodávka zapečetěných zásilek, Tracking / sledování) při přepravě paliv ze skladovacích prostor na čerpací stanice, a to v rámci kompletního logistického řetězce společností obchodujících s minerálními oleji a palivy.

Médium, které je transportováno z depa na čerpací stanici, je vlastněno společností obchodující s palivy. Z tohoto důvodu, a také z hlediska bezpečnosti a životního prostředí, je velmi důležité zajistit bezpečný transport a řádné a efektivní napuštění cisterny, stejně jako i následné přemístění paliva do nádrží na čerpací stanici. Kvalita médií, která jsou plněna do různých částí cisterny, musí být při dodávce na čerpací stanici stoprocentní. Každý ví, že během přepravy může nastat mnoho neočekávaných komplikací (úbytek média, změna hustoty, …).

Prevence proti přeplnění je velmi důležitá pro bezpečné napuštění i vypuštění paliva. Stejně tak je důležitá prevence proti křížové kontaminaci během napouštění různých částí nádrží cisteren (zde může dojít k první kontaminaci) a při vypouštění paliva na čerpací stanici. A přesně pro tyto případy nabízí Secu-Tech stoprocentně bezpečná a efektivní plně automatizovaná řešení šitá na míru.

Pro účely vypouštění paliva na čerpacích stanicích je prevence proti přeplnění již integrována do systému SECU MultiTank. To šetří náklady na vybavení a instalacích týkajících se cisterny.

Na čerpací stanice orientovaný SECU-TECH nabízí rozličná řešení v souladu s EN14116 a EN13616. Současně podporuje standardizované kabelem řízené systémy prevence proti přeplnění (Německo, Rakousko, Švýcarsko), stejně jakož i bezdrátová řešení jako jsou O2-PID podle EN14116 a EN13616.

Co se týče prevence proti křížové kontaminaci, SECU-TECH nabízí plně automatizované řešení. SECU MultiPID s otevřeným protokolem pro vzájemnou komunikaci různých zařízení použitelným pro napouštěcí zařízení nabízí přímou komunikaci s terminálovým řídicím systémem, aby bylo možné „za pochodu“ (pře)programovat různé produktové kódy, stejně jako jsou nabízena i jednoduchá (pře)programovatelná SECU SinglePID nebo dokonce i různé druhy (pře)programovatelných SECU MultiPID.

V současné době si pro čerpací stanici můžeme vybrat mezi (pře)programovatelným SECU SinglePID, SECU MultiPID pro 3,6 nebo 12 kanálů nebo nejnovějším produktem na trhu, SECU O2-PID, který je elektronickou prevencí proti přeplnění v souladu s EN13616 a současně i prevencí proti křížové kontaminaci v souladu s EN14116 implementovanými v jednom systému, který čerpacím stanicím nabízí velikou úsporu na zařízení a na nákladech na instalaci. Tok informací o médiu O2-PID prochází, stejně jako běžné informace PID, vodivou hadicí, tudíž není kvůli prevenci proti přeplnění zapotřebí žádného kabelového propojení mezi cisternou a čerpací stanicí. To činí přečerpání média mnohem efektivnějším a rychlejším.

Dle lokálních nebo zákaznických požadavků lze na čerpacích stanicích použít různé systémy.

Firma SECU-TECH myslela také na výrobce cisteren a jejich servisy, dílny, a vytvořila nezpoplatněný program pro konfiguraci cisteren, který umožňuje jednoduchou konfiguraci cisteren a pro všechny komponenty SECU MultiTank je k dispozici schéma elektrického okruhu pro jednoduchou instalaci a potřeby údržby.

Novinka u SECU-TECH – „SECU O2-PID“

Jak je uvedeno výše, SECU O2-PID je zbrusu novou technologií od firmy SECU-TECH, která již byla kladně přijata mnoha společnostmi obchodujícími s palivy. Na straně zařízení a instalace nabízí zjevně patrné úspory. Manipulace při vypouštění cisterny na čerpací stanici je mnohem jednodušší a rychlejší, než jak tomu bývalo dříve.

SECU O2-PID umožňuje pomocí vodivé hadice přenášet do elektronického systému cisterny informaci o přeplnění, stejně jako i informaci o křížové kontaminaci. Na chyby náchylné kabely pro přenos informace o přeplnění tak nejsou více potřeba. Jelikož byl tento produkt vyvinut a vyroben dle platných norem, veškerá elektronika cisterny, která je též v souladu s normami, porozumí těmto informacím a dokáže je vyhodnotit.

Zabezpečení proti krádeži (THEFT CONTROL) a dodávka zapečetěných zásilek (SEALED PARCEL DELIVERY)

Zabezpečení proti krádeži (SPD) je dalším velmi důležitým prvkem, který je implementován do systému SECU MultiTank pro cisterny. Srdcem systému zabezpečení proti krádeži je bezpečné a bezporuchové ukládání událostí do souborů, stejně jako i okamžité varování, které je registrováno a odesláno v případě zaznamenání poruchy nebo neautorizovaného vstupu zvenčí.

Společnosti obchodující s palivy nebo dopravci mohou obdržet uložená data pomocí speciálního webového rozhraní. Cisterny lze sledovat v reálném čase a na reálném místě.

Jelikož je množství dat, která je třeba předat, obrovské, je pro naše zákazníky důležité grafické zobrazení. SECU-TECH v rámci svých stopovacích a sledovacích řešení pro cisterny nabízí velmi dobře srozumitelné varianty graficky znázorněných hlášení, která umožňují jednoduché sledování. Tato data jsou k dispozici buď na serverech našich zákazníků nebo na serverech SECU-TECH, a to dle toho, jak určí zákazník.

Zdroj: petrolplaza.com

About the author

Martin Pavlík

Zakladatel a majitel ve firmě QUITEC s.r.o. Miluje nové technologie a jeho zálibou je zjednodušování podnikání, práce a života pro dosažení vyšších zisků, více radosti a osobního štěstí.

Click here to add a comment

Leave a comment: