Jaká je kvalita nafty v nadzemní nádrži?

Motorové nafty jsou směsi kapalných uhlovodíků získávané z ropy destilací a hydrogenační rafinací vroucí v rozmezí 150 až 370°C. Běžně se k dalším distributorům dodávají v železničních a silničních nádržkových vozech, někdy případně také produktovodem. Ideální nafta je dokonale tekutá za všech teplot, je zcela čirá a bez činorodých příměsí či separovaného parafínu. Snadno se vznítí, hoří klidně a čistě.

Pro všechny řidiče a uživatele motorové nafty je nezbytné, aby vždy když natankují naftu do svého automobilu, tak aby byla kvalitní a splňovala výše uvedené charakteristiky. Pokud by tomu tak nebylo, tak by motoru svého vozidla mohli značně uškodit. Aby se toto nestávalo, tak proto musí být při skladování nafty, její dopravě a manipulaci dodržována veškerá příslušná zákonná ustanovení. Tato ustanovení mají za cíl zajistit u všech čerpacích stanic, ať již veřejných či neveřejných, vždy požadovanou kvalitu motorové nafty. Ta je dána českými a dnes již i evropskými standardy a normami (EN 590).

Certifikovaná kvalita musí být zachována zejména při jejím dlouhodobějším skladování v podzemních i nadzemních nádržích. Všechny plastové i celokovové nádrže jsou proto navrženy tak, aby i přes nepříznivé klimatické vlivy zachovaly parametry nafty na požadované úrovni. Budeme-li skladovat naftu v nádržích dodávaných renomovanou firmou, tak ji můžeme skladovat relativně dlouhou dobu, jelikož její vlastnosti zůstanou zachovány. Pokud se ale skladovací doba protáhne na více měsíců, je nanejvýš vhodné nechat si pak její kvalitu raději ověřit specializovanou laboratoří.

Aby nafta splňovala předepsanou kvalitu a vyhovovala požadovaným normám, přidávají se do ní již při výrobě v rafinériích zušlechťující chemické přípravky, kterým říkáme aditiva. Aditiva dělíme na letní a zimní a podle účinků je členíme na depresanty, detergenty, mazivové přísady a inhibitory koroze. Všechna mají multifunkční funkci, a to vedle tiššího chodu motoru a lepší ochrany palivového systému nabídnout také a vyšší výkon motoru díky zvýšení cetanového čísla. Cetanové číslo udává schopnost nafty spontánně se vzněcovat po stlačení a zvýšení teploty ve spalovacích prostorách motoru. Aditiva mají svůj význam hlavně v zimě, kdy se z nafty se snižující teplotou začínají vylučovat krystalky vosku. Nafta se pak zakaluje a ucpává palivový filtr.

Závěrem je možno shrnout, že kvalita nafty skladované v nadzemní nádrži se rozhodně nesmí nijak zásadně lišit od parametrů nafty uskladněné v podzemních nádržích. Poslední testy paliv prodávaných na českém trhu prokázaly, že se řidiči již nemusí obávat špatné kvality, a to zejména u veřejných čerpacích stanic. U neveřejných čerpacích stanic nejsou kontroly tak přísné, ale ani tam si majitelé dnes nedovolí prodávat nekvalitní palivo. Následkem by totiž rozhodně byly soudní spory a nákladná odškodnění za poškozené motory vozidel.

About the author

Arne Kejdana

Click here to add a comment

Leave a comment: