O kolik se sníží „spotřeba“ nafty po zavedení tankovacího automatu

Spotřeba nafty, a paliva obecně, je samozřejmě položka, která díky cenám na trhu pohonných hmot významně ovlivňuje ekonomiku téměř každého podniku. U některých firem je to více, u některých méně, ale jelikož dnes většina firem používá k zajištění náplně své činnosti vozidla i stroje, tak spotřeba paliva v jejich provozních nákladech hraje klíčovou roli. Sledování a kontrola spotřeby paliva se proto stává každodenní nutností, a to i u firem, které provozují pouze několik vozidel.

Když se ale podíváme na spotřebu paliva optikou velké firmy, která má ve svém autoparku několik desítek vozidel a strojů, pak musíme způsobu čerpání a distribuce pohonných hmot věnovat tomu odpovídající pozornost. Je to totiž oblast, kde je díky automatizaci a modernizaci možné dosáhnout značných úspor. Proto také firmy podnikajících v oblastech náročných na spotřebu paliva tuto oblast detailně sledují a zvažují různé varianty výdeje PHM do svých vozidel a strojů.

Pokud totiž necháte řidiče i obsluhu strojů tankovat do vašich vozidel nekontrolovaně, tak jste opravdu velký hazardér. A to jak u veřejné sítě čerpacích stanic, tak i u své vnitropodnikové čerpačky. Dnes si tuto situaci snad již ani neumíme představit, jelikož na trhu je k dispozici mnoho moderních způsobů, jak hlídat pohyb i spotřebu provozovaných vozidel. Jednoduchý způsob je instalace čipů do vašich vozidel, protože pak již nemáte starosti s papírováním okolo knihy jízd u jednotlivých vozidel a spotřebu paliva také ohlídáte. Relativně jednoduchá a velmi efektivní cesta k úsporám je vybudování vlastní vnitropodnikové čerpací stanice.

Vnitropodniková čerpačka, která je vybavena moderním tankovacím automatem, vám umožní sledovat kdo, kolik a do kterého vozidla tankoval. Dvojí identifikace znamená, že každý řidič i vozidlo jsou vybaveni identifikačními čipy či kartami, bez které jim tankovací automat palivo nevydá. Veškeré údaje o čerpání jsou následně přenášeny do nadřazeného systému, který umožňuje přehledný způsob účetního zpracování a důsledné kontroly.

Všude, kde se od částečně či úplně nekontrolovaného způsobu výdeje přešlo na monitorovaný výdej pohonných hmot byla vykázána podstatná úspora. Záviselo to vždy jen na úrovni kontroly. Někdy i přes částečná vnitropodniková kontrolní opatření docházelo k častým únikům a neoprávněnému čerpání. Po instalaci tankovacího automatu činila úspora ve spotřebě nafty minimálně 10%. Kde se kontrole věnovala pouze minimální či dokonce žádná pozornost, tam mohla úspora dosáhnout dokonce až 30%.

A to už jsou čísla, která musí zaujmout každého majitele firmy. Proto v poslední době velké firmy podnikající v dopravě, stavebnictví, zemědělství či lesnictví mají vybudované vlastní čerpačky řízené tankovacími automaty, kde navíc umožňují tankování svým partnerům. Tento systém, spolu s nižšími náklady nakupovaných pohonných hmot, vám návratnost do této investice jen urychlí.

About the author

Arne Kejdana

Click here to add a comment

Leave a comment: