Modernizace čerpací stanice

Pro společnost ČEZ jsme ve spolupráci s firmou BOS Úvaly, která dodala nádrž a provedla veškeré nezbytné stavební úpravy, realizovali rekonstrukci, modernizaci a rozšíření vnitropodnikové čerpací stanice. Zákazník si přál vedle dvacetitisícilitrové nádrže umístit ještě jednu podobnou nádrž se shodným objemem a navzájem je propojit. O technologické řešení se postarala firma BOS Úvaly, která po dobu rekonstrukce pronajala a umístila nádrž vedle stávající čerpací stanice. Tak bylo umožněno zabezpečit čerpání a distribuci nafty ve stejném rozsahu, jako před zahájením rekonstrukce. Naše firma QUITEC dodala nový výdejní stojan a potřebný software řídícího Tankomatu, který řídí výdej nafty na základě dvojí identifikace řidiče i vozidla.

Vedle nedávné modernizace a rozšíření kapacity vnitropodnikové čerpací stanice jsme pro firmu ČEZ realizovali rovněž instalaci Tankomatu na mobilní cisternu. Tato cisterna tankuje u nově rekonstruované čerpací stanice a následně rozváží naftu pro stroje, které se pohybují v terénu. S touto těžkou technikou by bylo velice obtížné a hlavně neekonomické zajíždět z terénu ke každému tankování na této čerpací stanici. Proto mobilní cisterna dopraví naftu přímo k nim a každá transakce je opět díky Tankomatu umístěnému přímo na cisterně přenášena přes síť wifi a ukládána do počítače k následnému účetnímu zpracování. Takto má investor dokonalý přehled o každém litru nafty, který společnost nakoupí a následně vydá.

Jak vidíte, tak náš Tankomat může řídit výdej nejen na čerpacích stanicích, ale také třeba z mobilní nádrže či cisterny. Pokud máte ve firmě podobný problém a hledáte partnera pro rekonstrukci či modernizaci vaší čerpací stanice, tak jsme připraveni vám tento problém vyřešit.

About the author

Arne Kejdana

Click here to add a comment

Leave a comment: