Jak zamezit nekontrolovaným ztrátám

Pokud se na spotřebu paliva podíváme z pohledu velké firmy, která má ve svém autoparku více vozidel či strojů a musí bedlivě sledovat jejich spotřebu, pak se samozřejmě dostáváme také k otázce způsobu čerpání a distribuce pohonných hmot. Je to oblast, kde se díky moderním technologiím dají ušetřit velké peníze. Proto také firmy podnikající v dopravě, ve stavebnictví, zemědělství či lesnictví, prostě společnosti s flotilou několika desítek či stovek vozide a strohů, věnují oblasti spotřeby značnou pozornost a zvažují různé varianty výdeje PHM. Pro takové a jim podobné firmy je většinou nejefektivnějším řešením vybudování vlastní čerpací stanice.

Vybudováním vlastní čerpací stanice ale starost o ekonomiku nákupu a výdeje pohonných hmot nekončí. Ba naopak, čerpání pohonných hmot rozhodně nemůžete nechat bez kontroly. V počátcích, kdy firmy začínaly s vlastními vnitropodnikovými čerpacími stanicemi, mohlo po nějakou dobu čerpání bez jakékoli kontroly fungovat. Firmy si většinou nakoupili jednu nebo dvě plastové nádrže a nechaly řidičům absolutní volnost při čerpání pohonných hmot. Postupem času ale zjistily, že spotřeba vozidel neodpovídá množství vydaných pohonných hmot a musely přikročit k přísnější kontrole výdejů na jejich čerpací stanici či stanicích. Zpočátku volily například instalaci kamer, které zabíraly prostor u výdejního místa čerpací stanice. Tato opatření se ale „šikovní“ řidiči naučili obelstít, takže na kamerových záznamech jste žádné neoprávněné výdeje nezaznamenali. Někdy došlo k jednoduchému poškození či odklonu objektivů nainstalovaných kamer a někdy zase k zakrytí výhledu vozidlem. Navíc když třeba řidič vedle natankování do nádrže svěřeného služebního vozidla tankoval i do kanystrů, tak nikdo již nezjistil, kam z těchto kanystrů pohonné hmoty nalil. Zda do svého soukromého vozidla nebo opravdu do služebního vozidla, jak samozřejmě tvrdil. Projevilo se to maximálně na výši spotřeby služebního vozu, což ale v počátcích také nikdo moc nekontroloval. Pokud si ale dal provozovatel tu práci a po nějakou dobu sledoval spotřebu pohonných hmot u jednotlivých řidičů a jim svěřených vozidel, tak tyto nekalé praktiky musel brzy odhalit. Jakmile se ale u některého vozidla či řidiče objevil takový nárůst spotřeby paliva, který se výrazně odchyloval od spotřeby srovnatelného vozidla, tak bylo zřejmé, že tento stav není samo sebou. Proto provozovatelé postupně přistupovali k zavádění dalších opatření a zejména instalaci moderních technologií, které jim pomohly celou logistiku v oblasti pohonných hmot lépe ohlídat. Někdy byl totiž problém i u zavážecích firem, které vám při závozu garantovaly určitý objem paliva, nicméně ten pak neodpovídal skutečně načerpanému palivu do vašich zásobníků.

Za poslední dobu se ale tyto neduhy a nekalé úmysly řidičů i zavážecích firem podařilo definitivně odbourat, a to především díky již zmiňovaným moderním výdejním zařízením a dalším doplňujícím technologiím, které pomáhají hlídat jak nákup a příjem, tak zejména každý výdej pohonných hmot. Všichni provozovatelé si velice brzy uvědomili, že ponechat výdej pohonných hmot bez jakékoli kontroly je ekonomická sebevražda.
Ceny pohonných hmot v poslední době rozhodně neklesají, takže všichni provozovatelé velkých autoparků s radostí uvítali možnost instalace takových technologií, které jim ohlídají každou kapku nakoupeného i vydaného paliva.

Vnitropodnikové čerpací stanice, a to jak jednoduché plastové nádrže či velkokapacitní ocelové tanky, nechali vybavit tankovacími automaty, které umožňují pečlivě a přesně hlídat, kolik litrů paliva který řidič, i do kterého vozidla, natankoval. Každý řidič, který dostane oprávnění k tankování do služebního vozidla, je vybaven přihlašovací kartou, případně čipem, který vždy musí před čerpáním přiložit, jinak by mu čerpání nebylo umožněno. Takovým čipem či kartou může být vybaveno i vozidlo, takže v detailních záznamech o čerpání je pak vždy přesně zaznamenáno, kolik litrů paliva bylo na daný čip nebo kartu tankováno. Takto je možné sledovat průměrnou spotřebu u jednotlivých vozidel i jejich řidičů a jakýkoli výkyv vám napoví, že něco není v pořádku. Důkladným rozborem pak zcela jistě naleznete příčinu tohoto výkyvu a určitě zjistíte, zda je důvodem špatný technický stav vozidla nebo samotný řidič.

Každý provozovatel vnitropodnikové čerpací stanice se dnes bez výše zmiňovaných moderních technologií neobejde a dnes je proto můžeme najít téměř u všech větších vnitropodnikových čerpaček. Moderní nádrže vybavené kvalitními výdejní systémy a přesná zařízení na měření hladiny jsou dnes každodenními pomocníky na vnitropodnikových čerpačkách, kteří šetří firmám nemalé finanční prostředky. Nejen, že dokáží zamezit nekontrolovaným ztrátám, ale umožňují zvýšit celkový komfort tankování nejen pro vlastní řidiče, ale i řidiče partnerských i smluvních firem.

About the author

Arne Kejdana

Click here to add a comment

Leave a comment: