Modernizace vnitropodnikové čerpací stanice

Další modernizace a rozšíření vnitropodnikové čerpací stanice.


Tentokrát pro společnost ČEZ ve spolupráci s firmou BOS Úvaly.

Zákazník si přál vedle 20 000 l nádrže umístit ještě jednu nádrž se shodným objemem a navzájem je propojit, tak aby kapacita dvou nádrží mohla být náležitě využita.

QUITEC s.r.o. dodal výdejní stojan a potřebný software řídícího Tankomatu, který řídí výdej nafty na základě dvojí identifikace řidiče i vozidla.

Klient byl s výsledkem celého projektu rozšíření a modernizace vnitropodnikové čerpací stanice spokojen. Nyní instalujeme tankovací automat rovněž do jeho mobilní cisterny, která u této čerpací stanice rovněž tankuje a následně rozváží naftu pro stroje různě rozmístěné v terénu.

Každá transakce je díky Tankomatu umístěnému přímo na cisterně přenášena přes Wi-Fi síť a ukládána do počítače k následnému účetnímu zpracování.

Po odladění a instalaci nového řídícího programu má takto investor dokonalý přehled o každém litru nafty, který společnost nakoupí a následně vydá.

Tým techniků Quitec odvedl dobou práci a nyní se přesouvá na další podobnou instalaci Tankomatu.

About the author

Arne Kejdana

Click here to add a comment

Leave a comment: