Vy ještě nemáte tankovací automat? Proberte se, je rok 2021

Když se ve vozidle rozsvítí kontrolka nízkého stavu paliva, tak pak nám nezbývá nic jiného, něž urychleně zamířit k čerpací stanici. Tam jsme většinou zvyklí přijet, natankovat zvolený objem pohonných hmot a pak jen popojet či jít zaplatit k okénku, případně ke kase uvnitř zázemí čerpací stanice. Na drtivé většině domácích čerpacích stanic proto vždy naleznete obsluhu, kde vyrovnáte účet za pohonné hmoty a možná i za další zakoupené věci pro sebe i své vozidlo. Až ale budete mít po této neutěšené covidové době opět množnost vyrazit za hranice všedních dnů, tak v některých evropských zemích můžete narazit na čerpací stanice, kde byste obsluhu hledali marně.

V zahraničí jsou již některé čerpací stanice často vybaveny tankovacími automaty, které zařídí vše potřebné, aniž byste museli komunikovat s lidskou obsluhou. Jednoduše na vás zírá podsvícený displej, na kterém si zvolíte obnos, který hodláte za pohonné hmoty utratit. Moderní tankovací automaty jsou připraveny od vás přijmout jak hotovost, tak i různé zákaznické (fleetové) či klasické bankovní karty. Po akceptaci hotovosti či karty vám tankovací automat uvolní pistoli, rozběhne se čerpadlo a vy můžete začít krmit svého miláčka. Jakmile objem načerpané nafty či benzínu dosáhne zvolené částky, tak čerpadlo automaticky vypne a vy můžete zavěsit výdejní pistoli.

Pokud platíte bankovní kartou, tak vám čerpání pohonných hmot je umožněno až po ověření kreditu, a to jen do výše limitu peněžních prostředků, které byly na vašem účtu předem dočasně blokovány. Takto je ošetřeno, že bez zaplacení prostě nikdo nenačerpá ani kapku.

Tankovací automat je moderní zařízení pro bezobslužné řízení výdeje pohonných hmot, které je ve světě opravdu zcela běžné. Je jakýmsi komunikačním rozhraním mezi řidičem a výdejním stojanem. Tankovací automat je často zabudován do výdejního stojanu anebo je součástí čerpací stanice, kdy je většinou umístěn někde mezi výdejními stojany. Často vypadá jako jakýsi další stojan, který stojí na ostrůvku a je napojen datovým kabelem na řídicí a pokladní systém. Díky tomuto propojení umožňuje tankovací automat bezpečný přenos dat na centrálu, která zajistí uchování a následný přenos dat do nejrůznějších nadřazených systémů. Může pracovat samostatně 24 hodin, takže přítomnost obsluhy není pro fungování takto řízené čerpací stanice vůbec nutná. Jeden tankovací automat může snadno řídit i několik výdejních stojanů, třeba i celou čerpací stanici. S ohledem na frekvenci čerpání a celkový provoz na čerpačce je možno instalovat i více tankovacích automatů. Pro snadnou orientaci řidičů na stanici je ideální instalovat vždy jeden tankovací automat pro každé výdejní místo.

Na tankovací automat můžete narazit nejen na veřejných čerpacích stanicích, ale i na neveřejných vnitropodnikových čerpačkách. Ty si většinou budují sami některé firmy, které provozují rozsáhlejší flotily osobních nebo nákladních vozidel, případně různých stavebních, zemědělských či lesnických strojů. Provozovatelům těchto vozidel se totiž vyplatí vybudovat vlastní čerpací stanici, kde jeho řidiči mohou tankovat po přiložení čipu nebo karty, kterou jim provozovatel vydá. Provozovatel čerpací stanice může samozřejmě rozdat příslušné čipy či karty také všem svým partnerům, případně i dalším firmám v okolí. Takto si jednoduše zvýší výtoč pohonných hmot a doba návratnosti investice se tak výrazně zrychlí Řídící tankovací automat se postará, aby nikdo nemohl načerpat ani kapku paliva bez identifikace pomocí čipu či karty. Díky napojení na nadřazený účetní systém je každá transakce zaznamenána a následně a za určité časové období mohou byt následně přefakturovány všem smluvním partnerům.

Tankomat může být proto vlastně výborný pomocník, který může pracovat samostatně 24 hodin denně. Někteří provozovatelé veřejných čerpacích stanic jej využívají nejprve pro nahrazení lidské obsluhy zejména pro dobu nočního provozu. Vedle snížení rizika pro své zaměstnance tak ale rovněž ušetří mzdové náklady za noční směny. Teprve po důkladném vyzkoušení pak rozšiřují využití tankovacího automatu pro celodenní provoz. Úspora mzdových nákladů může být pro Vás nespornou konkurenční výhodou. Proto je třeba získat odvahu a moderní tankovací automat na vaší čerpací stanici nainstalovat. A nebojte se, podobně jako v zahraničí se naši řidiči bez problémů zcela jistě naučí tankovací automat obsluhovat a brzy se pro ně stane běžnou samozřejmostí.

About the author

Arne Kejdana

Click here to add a comment

Leave a comment: