TANKOMAT® zabrání újezdům bez placení

Jak efektivně omezit újezdy z čerpací stanice bez zaplacení? Pomůže TANKOMAT®.

Také se vám stává, že řidič odjede od vaší čerpací stanice bez zaplacení? Určitě ano a pokud ne, jste velkou výjimkou.

Vypadá to třeba takhle:

Újezd z čerpací stanice bez zaplacení

Video z iDnes.cz

S újezdy bez zaplacení je ale teď konec. Nasaďte moderní technologie a omezte finanční ztráty ve vašem podnikání.

TANKOMAT® zabrání újezdům bez placení

Tankovací automat je moderní zařízení pro bezobslužné řízení výdeje pohonných hmot na čerpacích stanicích. Je rozhraním mezi řidičem a výdejním stojanem. Čerpání pohonných hmot je možné až po ověření kreditu řidiče a to jen do limitu peněžních prostředků, které byly na účtu řidiče dočasně blokovány. Bez zaplacení nikdo neodjede.

Čerpání benzínu na kartu je snadné

Jak funguje tankovací automat? Vše začíná tím, že řidič zadá maximální částku, za kterou bude chtít načerpat. Pro osobní vozidlo se tato částka pohybuje často mezi 1.500 Kč a 2.000 Kč. Řidič použije svou platební kartu, zadá PIN a banka ověří, jestli je na účtu dostatek finančních prostředků. Zvolená částka se na účtu řidiče dočasně zablokuje a následně se uvolní výdejní stojan pro čerpání. Řidič může načerpat libovolné množství do předautorizovaného limitu. Stojan se na maximální částce zastaví a více čerpat nedovolí. Po dokončení čerpání se provede dokončení platby a řidiči je vytištěna účtenka za čerpání.

TANKOMAT® může mít i vaše čerpací stanice

Tankovací automat je součástí čerpací stanice, obdobně jako výdejní stojan. Stojí na ostrůvku a je napojen datovým kabelem na řídicí a pokladní systém. Jeho instalace vyžaduje jen drobné úpravy na stanici a je možná i za plného provozu. Jeden tankovací automat může řídic více výdejních stojanů, třeba i celou čerpací stanici. S ohledem na provoz na stanici se často instaluje více tankovacích automatů. Pro snadnou orientaci řidíčů na stanici je ideální instalovat vždy jeden tankautomat pro každé výdejní místo.

TANKOMAT® na kartu i na hotovost

Jsou různé druhy tankovacích automatů. Vhodný model vyberete podle potřeb vaší čerpací stanice.

Základní varianta je tankovací automat na místní karty vydané provozovatelen čerpací stanice. Provozovatel rozdá karty smluvním firmám a řidičům z okolí a umožní jim čerpat na své stanici bez placení. Následně jim za odběry pohonných hmot fakturuje. Takto provozují tankovací automaty menší čerpací stanice v malých městech či v průmyslových oblastech.

Vyšší model tankautomatu akceptuje kromě lokálních karet také bankovní karty. Tím umožní provozovatel bezobslužné čerpání i cizím řidičům, se kterými nemá smluvní vztah. Čerpání cizích řidičů často zvýší výtoč čerpací stanice a zisk provozovatele.

Nejvyšší třída tankovacího automatu umí přijímat i hotovost. Řidič tak není omezen na platbu bankovní kartou a může využít jakýkoli typ platby, který preferuje.

TANKOMAT® ušetří peníze

Tankovací automat pracuje 24 hodin denně bez nároku na mzdu. Nejen že sníží provozní náklady, ale přitáhne nové řidiče, kteří ocení rychlé odbavení přímo u výdejního stojanu. Více o tom, jak tankovací automat pomůže a usnadní práci se dozvíte >> zde <<

TANKOMAT® je registrovaná ochranná známka firmy QUITEC s.r.o.

About the author

Martin Pavlík

Zakladatel a majitel ve firmě QUITEC s.r.o. Miluje nové technologie a jeho zálibou je zjednodušování podnikání, práce a života pro dosažení vyšších zisků, více radosti a osobního štěstí.

Click here to add a comment

Leave a comment: