Trh se systémy měření hladin v nádržích na čerpacích stanicích poroste

Analytici pro výzkum trhu společnosti Technavio předpovídají, že globální trh se systémy měření hladin pro nádrže na čerpacích stanicích vzroste do roku 2021 o zhruba 3%. Alespoň to tvrdí jejich poslední zpráva.

Třemi hlavními hybateli na globálním trhu se systémy měření hladin pro palivové nádrže jsou regulace v maloobchodním sektoru pro naftu a benzín, rostoucí spotřeba nafty a benzínu a stále se zvyšující prodej automobilů.

Průzkum trhu pokrývá současný scénář a vyhlídky týkající se růstu na globálním trhu s měřícími systémy pro nádrže na čerpacích stanicích od roku 2017 do roku 2021. Segment dieselových a benzínových čerpacích stanic dominoval trhu s podílem blízkým 82% v roce 2016.

Spotřeba paliv roste

„Spotřeba nafty a benzínu se neustále zvyšuje v rozvíjejících se zemích, jako je třeba Indie. To zákonitě následně povede ke zřizování více čerpacích stanic, tudíž i k pobízení růstu globálního trhu se systémy měření hladin pro palivové nádrže umístěné na čerpacích stanicích,” říká Gaurav Mohindru, vedoucí analytik společnosti Technavio.

Poptávka po osobních automobilech v rozvíjejících se ekonomikách jako jsou Indie, Čína a Brazílie, roste. Dochází k tomu díky vyšší kupní síle spotřebitelů, která doprovází značný ekonomický růst. Růst na rozvíjejících se trzích jdoucí ruku v ruce s globálními obchodními aktivitami a probíhající industrializací, především v zemích BRICS, je povzbudivý.

Zdroj: petrolplaza.com

About the author

Martin Pavlík

Zakladatel a majitel ve firmě QUITEC s.r.o. Miluje nové technologie a jeho zálibou je zjednodušování podnikání, práce a života pro dosažení vyšších zisků, více radosti a osobního štěstí.

Click here to add a comment

Leave a comment: