Tři prvky cenové optimalizace pohonných hmot

Tři elementy cenové optimalizace pohonných hmot

Zatímco Vaši zákazníci pravděpodobně vědí o vytváření cen pohonných hmot jen o maličko více, než co jim sdělí ony velké číslice ve fontu sans serif nacházející se na Vaší osvětlené tabuli před Vaším C-storem, vy znáte choulostivé výpočty ukrývající se za inkrementovanými změnami. Desetník sem, dva desetníky tam. 

Optimalizace ceny pohonných hmot je ve velké míře funkce slučující objem a marži. Zdá se, že s těmito dvěma proměnnými bude cenová optimalizace jednoduchá jako pouhé zadání čísel do tabulky v Excelu. Pak by mělo stačit jen sledovat, jak jedno číslo ovlivňuje druhé, ne? Ve skutečném životě to očividně není tak jednoduché, a to ani v případě většiny prachobyčejných každodenních operací. Z důvodu množství vnějších vlivů ovlivňujících objem a marži jsou maloobchodníci s pohonnými hmotami vázáni stabilní a pevně danou strategií a na informacích založeném rozhodování. Ale co učiní cenovou platformu efektivní v případě, kdy vystrčí růžky mnohé neočekávané události a situace? Jaká východiska si nejlépe poradí s řízením objemu a marže? Efektivní platforma pro optimalizaci cen pohonných hmot umístí tyto dvě proměnné do čtverce přímo před Vaše oči. Ale jak přesně vypadá „efektivní“ platforma pro cenovou optimalizaci pohonných hmot?  

Efektivní platforma pro cenovou optimalizaci pohonných hmot je připravená na cokoliv

Nejzkušenější provozovatelé čerpacích stanic očividně přizpůsobili svůj algoritmus používaný při určování cen běžné každodenní aktivitě probíhající na jejich čerpacích stanicích. Tito maloobchodníci plánují přípravu na zvyšování či snižování objemu prodaného paliva o víkendech, v létě nebo třeba v období prázdnin. Silný maloobchodník bere v potaz i výjimečné události jako utkání DFB nebo koncert U2. Maloobchodníci připravují na takové vytížené události řadu upoutávek. Silná platforma pro optimalizaci cen nejen automatizuje určování cen paliv pro běžné všední dny a zvláštní události, ale též pomáhá maloobchodníkům se důkladně přizpůsobit hlavním výkyvům v prodeji, které mohou být způsobeny anomáliemi v počasí, mezinárodními událostmi nebo politickými či vojenskými krizemi probíhajícími na domácí půdě.  Během doby, kdy probíhá krize, zákazníci očekávají, že místní maloobchody jim umožní výše uvedenou krizi překonat. A platforma pro optimalizaci cen a úprava cen pohonných hmot umožní maloobchodníkům dodávat a prodávat. 

Efektivní platforma pro optimalizaci cen pohonných hmot má přístup k obrovskému objemu dat z různých zdrojů a dokáže taková data zpracovávat 

Konzultanti určující ceny pohonných hmot se mohou projednout „rozhlédnout kolem“ aby věděli, jak určit ceny. Ty dny jsou dávno pryč. V současnosti jsou ceny pohonných hmot výsledkem komplikovaných algoritmů podmíněných sofistikovanými programy, do kterých jsou nahrávány veliké objemy dat. Vzpomeňte si na staré lokomotivy, které při cestě z bodu A do bodu B polykaly jednu lopatu uhlí za druhou. Stejným způsobem je třeba vkládat obrovský objem dat do „enginů“ pro optimalizaci cen pohonných hmot. Díky tomu je možné každý den chrlit přesné optimalizované ceny pohonných hmot. Nicméně, největší a nejstabilnější platformy umí mnohem více, než pouze syntetizovat miliony čísel za sekundu do jednoho velkolepého čísla, které se zobrazí na tabuli poblíž parkoviště. Nejlepší platformy pro určování cen pohonných hmot přináší informace o celém procesu určování cen pohonných hmot. Nástroj je integrován do většího C-uložiště s aktivní platformou pro určování cen a spíše získává údaje z rozličných zdrojů, než aby využíval jeden nebo dva. Nová čísla vystupují z programu denně, dokonce každou hodinu. Jak může maloobchodník vidět, každá cena je výsledkem automatického integrovaného a obsáhlého výpočtu. Jelikož se počet dostupných dat neustále zvyšuje, stejně jakož i vylepšení technologie učení stroje, optimalizace určování cen pohonných hmot se i nadále vyvíjí. Schopnost zužitkovat transakční data (například prodej v obchodě mezi devátou a desátou hodinou ranní) činí optimalizační model ještě přesnějším. Data udávají modelu více možností ohlížet se nazpět, zatímco jsou na základě aktuálních podmínek na trhu vytvářeny nové ceny.   

Efektivní platforma pro optimalizaci cen pohonných hmot vychází z expertízy dlouhodobého určování cen dodavatelského řetězce

Někteří čtenáři tohoto článku jsou bývalí zákazníci FuelsPricing. Jak nezávislí maloobchodníci, tak i velké nadnárodní ropné společnosti přemýšlí o tom, jak se jejich „engine“ pro cenotvorbu a postupy změní po akvizici firmy FuelsPricing společností PDI. Ať už tak či onak, FuelsPricing již roky funguje jakožto stabilní, spolehlivá a schopná platforma dodávající maloobchodníkům z celého světa pohotové a ziskové informace. PDI Fuel Pricing zůstává věrná urychleným provozním procesům, díky čemuž zlepšuje účinnost cenotvorby, optimalizuje ziskovost pohonných hmot a zlepšuje komunikaci v provozu. Výhodou pro maloobchodníka bude, že akvizice přinese další synergie. A to díky pečlivé integraci PDI Fuel Pricing a dalších řešení PDI. Data pro cenotvorbu jsou nyní mnohem ucelenější a aktuálnější, díky čemuž he algoritmus mnohem spolehlivější, než jak tomu bývalo dříve. Sdílení dat mezi PDI generuje jak provozní, tak i analytický pohled na věc umožňující maloobchodníkům vidět, jaký má tvorba cen dopad na takové věci jako jsou loajalita, vzorce chování řidičů, neočekávané události a jiné vlivy. Díky zachycení potřebných dat, jejich konsolidaci na jednom místě a díky rychlému a efektivnímu dodání těchto dat, poskytuje PDI Fuel Pricing spolehlivé informace pro cenotvorbu, které pomohou maloobchodníkům optimalizovat jak objemy, tak marže.

zdroj: petrolplaza.com

About the author

Martin Pavlík

Zakladatel a majitel ve firmě QUITEC s.r.o. Miluje nové technologie a jeho zálibou je zjednodušování podnikání, práce a života pro dosažení vyšších zisků, více radosti a osobního štěstí.

Click here to add a comment

Leave a comment: