QUITEC dále modernizuje olejová hospodářství

Firma Quitec nedávno dokončila modernizace olejového hospodářství v několika dalších podnicích. Jedním z nich je Autocentrum Barth v Hradci Králové, dále také prodejce automobilů KP Plus v Liberci a poslední olejárna byla instalována v Dopravním podniku v Ústí na Labem.

Tyto společnosti si uvědomují, že nestále rostoucí ceny vstupů nás nutí hledat veškeré další možnosti úspor, které jsou nepochybně k nalezení všude. V dopravních společnostech, lesnických a zemědělských podnicích používajících velký počet vozidel či strojů je určitě na místě věnovat patřičnou pozornost spotřebě pohonných hmot a olejů. Rovněž v autoservisech se jakákoli nehospodárnost v oblasti výdeje pohonných hmot a olejového hospodářství okamžitě projeví v ekonomice daného podniku.

Ale v dnešní době je přeci jakákoli nehospodárnost v této oblasti naprosto zbytečná. U pohonných hmot je dnes automatizovaný výdej naprosto běžný, ale nemusí tomu tak být u výdeje olejů. Bohužel řada firem, které manipulují s velkými objemy různých druhů olejů a provozních kapalin, stále postaru nabírá oleje ze sudu, přelévá do konví, složitě odměřuje a teprve následně je mechanici přes celou dílnu přenáší k servisovaným vozidlům. Pokud fungujete stále takto postaru, tak tento způsob je opravdu velice neekonomický.

Většina firem má již ale proces výdeje olejů zautomatizován, jelikož si nechala nainstalovat takový systém, který zabezpečí, aby jim již neunikla ani kapka draze nakoupeného oleje. Pokud tedy chcete problém s výdejem olejů a ostatních provozních kapalin vyřešit i ve vaší firmě podobným moderním způsobem, tak si stačí vybrat tu nejvhodnější variantu.

První variantou je výdejní olejový bar, který si necháte nainstalovat na vybrané místo ve vaší dílně. Druhou variantou je skříň s navijáky umístěná na zdi. Na navijáku je navinuta delší hadice, která má svoji výhodu, jelikož mechanik může natáhnout výdejní hadici zakončenou výdejní pistolí až k motoru servisovaného vozidla. Obě varianty mají ale společný řídící chytrý software, který perfektně ohlídá, aby každý technik, který se přihlásí k výdejnímu zařízení čipem či kartou, načerpal pouze takové množství, jaké si přesně nastaví na displeji výdejního zařízení. Čtečkou čárového kódu načte čárový kód zakázky, což znamená, že tento objem načerpaného oleje či provozní kapaliny je přesně přenesen do nadřazeného informačního systému a přiřazen k dané zakázce. To následně samozřejmě usnadňuje další účetní zpracování celé zakázky a případné následné zpracování přenesených dat. Výdejní zařízení může obsahovat libovolný počet výdejních míst podle množství druhů vydávaných olejů, případně dalších provozních kapalin.

Díky sledování každé kapky dokážete samozřejmě odhalit každou nehospodárnost a jedině tak zamezíte nežádoucím únikům i krádežím, které pokud nastanou, tak jsou okamžitě zachyceny a zaznamenány. Díky tomu, že se celý systém odehrává na jednom místě u výdejního baru, tak tím se snižuje riziko jakýchkoliv úkapů a dalších nežádoucích úniků, což znamená také větší čistotu a ekologičnost celého pracovního prostředí. Ve svém důsledku vám toto čistší prostředí přinese i mnohem vyšší bezpečnost. V takovém prostředí se vašim mechanikům bude pracovat rozhodně příjemněji.

Rozhodnutí je tedy na vás a firma QUITEC je připravena vás kdykoli navštívit a navrhnout vám takový systém automatizovaného olejového hospodářství, který bude nejlépe vyhovovat podmínkám vašeho podniku.

About the author

Arne Kejdana

Click here to add a comment

Leave a comment: