Může být výdej olejů čistý a zautomatizovaný?

Provozujete-li úspěšný autoservis, kde vám narůstá počet vozidel, kterým je nezbytné vyměnit olej, musíte řešit nakup, distribuci a celkovou manipulaci s oleji. Pokud servisujete také nákladní vozidla či autobusy, tak vám objemy nakupovaných a prodávaných olejů musí jednoznačně narůstat. V tom případě pak odebírání olejů ze sudů konvemi a následné přelévání do olejových van motorů je opravdu značně neefektivní a také nehospodárné. Navíc čistotě na dílně to zcela jistě také nepomůže, spíše naopak. To má své důsledky také v bezpečnosti práce, jelikož rozlitý olej na podlaze není nic příjemného, natož bezpečného.

Takto donedávna fungovala distribuce olejů také u jednoho z našich klientů. Samozřejmě jsme je upozornili na to, že takovýto způsob je značně neekonomický. Umožňuje totiž poměrně velké ztráty a ohlídat spotřebu olejů v takovémto systému je velmi problematické a často zcela nemožné. Proto jsme navrhli a doporučili moderní řešení, které klientovi zaručí, že mu již neunikne ani kapka draze nakoupeného oleje.

Řešení bylo naprosto jednoduché, protože celý proces výdeje olejů je dnes možné řídit automatizovaným systémem, který naše firma pro tento účel vyvinula. Chytrý sofware perfektně ohlídá, aby každý technik, který se čipem či kartou přihlásí do systému, načerpal pouze takové množství, jaké si přesně nastaví na displeji výdejního zařízení. Výdejních míst může být libovolný počet, a to dle množství druhů vydávaných olejů, případně i dalších provozních kapalin.

Ve spolupráci s naším dodavatelem hardwaru, jsme klientovi navrhli varianty možného řešení. Klient si mohl vybrat, zda chce do dílny umístit skříně s navijáky a hadicemi, na jejichž konci jsou výdejní pistole. Další možností bylo nainstalovat výdejní bar s několika výdejními kohouty, ze kterých si automechanik vždy pohodlně načepuje přesně zvolené množství do konvice. Výhodou skříní s navijáky je možnost natáhnout si hadici až k vozidlu a stáčet olej přímo do motoru, takže se klient rozhodl pro toto řešení. K tomuto systému jsme již jen připojili náš software tankovacího automatu, který vždy dokonale ohlídá, aby bylo načerpáno přesně navolené množství. Každý výdej oleje je vždy přiřazen konkrétní zakázce a následně zaevidován v nadřazeném informačním systému.

Ve finále byl klient po důkladném přezkoušení celého systému velmi spokojen, jelikož takto samozřejmě zamezil nejen ztrátám, ale i zbytečným úkapům a jeho dílna pak jen zářila čistotou. Dodávkou automatizovaného systému olejárny samozřejmě naše spolupráce neskončila. Naopak, stali jsme se partnery a nyní budeme společně řešit možnosti vybudování vlastní vnitropodnikové čerpací stanice.

About the author

Arne Kejdana

Click here to add a comment

Leave a comment: