Jak dostat firemní čerpání pohonných hmot pod kontrolu díky Tankomatu?


Všechny firmy, které provozují širokou flotilu osobních či nákladních vozidel, případně strojů náročných na spotřebu paliva, musely v minulosti zcela jistě řešit otázku distribuce a výdeje paliva. Pokud vlastníte vnitropodnikovou čerpací stanici, moc dobře víte, jak je těžké ohlídat výdej paliva pouze oprávněným osobám. Jakmile dosáhne počet řidičů a vozidel určité hranice, je téměř nemožné nechat vše pouze na důvěře ve zodpovědný a férový přístupu zaměstnanců.

Pro účely řízení a kontroly výdeje paliva firma QUITEC vyvinula jednoduchý sofware, který vše dokonale ohlídá za vás. Software Tankomatu umožňuje dvojí identifikaci, to znamená, že řidič se musí prokázat čipem či kartou a také jeho vozidlo může být vybaveno příslušným kódem. Tankomat prostě nevydá nikomu ani kapku paliva, pokud k tomu příslušná osoba není oprávněna. Takže pak každý provozovatel má přesný a detailní přehled o tom, který řidič, kolik litrů jakého paliva, do kterého vozidla natankoval.

Stejné čipy či karty jako mají vaši zaměstnanci můžete samozřejmě vydat také svým partnerům, případně sousedním firmám, kterým chcete tankování u vaší čerpací stanice umožnit. Díky nižším cenám, které vám zavážecí firma ráda nabídne, si můžete zvýšit zisk díky vyššímu objemu prodávaného paliva. To vám umožní podstatně zrychlit návratnost investice do Tankomatu i celé čerpací stanice.

Tankomat lze samozřejmě využít i pro výdej na veřejné čerpací stanici. Řídící software Tankomatu umí řídit výdej na všech stojanech čerpací stanice. Zvládne akceptovat fleetové karty, ale i platby platebními kartami či v hotovosti. Tankomat nikomu nevydá ani kapku paliva, pokud není částka předem blokována na vašem bankovním účtu. Rozhodně tedy nehrozí, že by vám z vaší čerpací stanice někdo ujel bez zaplacení. Rovněž odpadá rizikové fyzické ohrožování obsluhy zejména v nočních hodinách. Tankomat umí řídit až deset čerpacích stanic z jednoho PC. Je také schopen vám hlídat stavy v jednotlivých nádržích, což značně usnadňuje plánování nákupu a celkovou logistiku. Tankomat si pamatuje několik tisíc posledních transakcí a umožňuje přenosy dat do nadřazených účetních systémů. To dává provozovatelům možnost detailního přehledu a evidence každého litru paliva na kterékoli čerpací stanici.

Tankovací automat je většinou umístěn na ostrůvku mezi výdejními stojany a velmi efektivně zaskočí za obsluhu vaší čerpací stanice bez nároku na mzdu. Úspora mzdových nákladů je zde další výhodou a tankovací automat pro vás může pracovat nejen v nočním provozu, ale klidně i celých dvacet čtyři hodin denně. Podobný software Tankomatu lze vlastně využít pro řízení výdeje jakékoli provozní kapaliny. Velice rozšířené je využití Tankomatu pro automatizovaný výdej olejů v autoservisech. Tankomat vždy vydá pouze předem přesně navolené množství vybraného oleje a tento výdej následně přiřadí konkrétní zakázce a náležitě jej přenese do účetního systému.

Firma Quitec se takto snaží pomáhat všem firmám, které provozují veřejné i neveřejné čerpací stanice a autoservisy. Tento moderní způsob řízení výdeje pohonných hmot, olejů a dalších provozních kapalin funguje již v několika stovkách firem po celé České republice. Za několik desítek let vzájemné spolupráce se podařilo odladit software Tankomatu a dotáhnout jej v podstatě k dokonalosti.

About the author

Arne Kejdana

Click here to add a comment

Leave a comment: