Jaký vliv má druh a umístění nádrže na kvalitu pohonných hmot?

Pro skladování a výdej nafty, bionafty i benzínu existuje řada variant a možností. Na základě odhadované spotřeby daného paliva si nejprve musíte zvolit velikost nádrže, kterou pro jeho skladování a výdej využijete. Podle spotřeby pohonných hmot za týden či měsíc snadno odhadnete, jaký objem nádrže by byl pro vaší firmu a její plynulé zásobování naftou či benzínem, vyhovující. Po volbě objemu nastupuje otázka, zda zvolit nádrž mobilní či stacionární. Určitou výhodou mobilních nádrží je, že u nich není nutno řešit otázku stavebního povolení. Pokud máte ve firmě spotřebu pouze několik tisíc litrů měsíčně, bude vám zcela jistě stačit zásobník do 10 000 litrů. Pak bude zřejmě nejvhodnější zvolit menší plastovou nádrž, které se vyrábí v objemech od 2 000 až po 9 000 litrů. Zvolenou plastovku ani nemusíte přímo vlastnit, ale lze si ji také na zvolené časové období jen pronajmout.

Pokud je vaše spotřeba podstatně vyšší, budete muset zvolit objemnější kontejner. Varianta ocelové nádrže je sice nákladnější, ale výrobce vám ji může ušít v podstatě na míru. Naši domácí výrobci a dodavatelé mají běžně ve svých nabídkách nádrže o objemu od 10 000 až do 100 000 litrů. Pro instalaci těchto objemnějších stacionárních nádrží budete již ale muset absolvovat veškeré kroky spojené se stavebním řízením. Dále se v těchto případech musíte rozhodnout, zda zásobník ukryjete pod zem nebo jej ponecháte umístěn nad zemí. U velkoobjemových ocelových nádrží máte dále možnost volby, zda zvolit nádrž s vertikální nebo horizontální orientací. Další možností je volba mezi nádrží jednoplášťovou nebo dvouplášťovou, případně nádrží dělenou či nedělenou.

Ať se již ale rozhodnete pro jakoukoli variantu, tak v důsledku musí být vždy při skladování a výdej paliva zachována jeho certifikovaná kvalita. Odpověď na otázku v titulku je pak jednoznačná. Všechny plastové i celokovové nádrže jsou navrženy tak, aby i přes nepříznivé klimatické vlivy zachovaly parametry skladovaného paliva na požadované úrovni. Pro zachování požadované kvality za různých klimatických a skladovacích podmínek se do paliv přidávají již při výrobě v rafinériích zušlechťující chemické přípravky, kterým říkáme aditiva. Ta pomáhají udržet kvalitu a zlepšit některé vlastnosti paliva, pouze v případech delší skladovací doby je vhodné nechat si pak kvalitu raději ověřit specializovanou laboratoří.

Pro všechny řidiče a uživatele motorové nafty i benzínu je nanejvýš nutné, aby vždy, když natankuje palivo do svého automobilu, tak aby bylo kvalitní a splňovalo všechny nezbytné požadované charakteristiky. Pokud by tomu tak nebylo, tak by motoru vozidla mohla špatná kvalita paliva značně uškodit. Aby toto nehrozilo, musí být při skladování nafty, její dopravě a manipulaci dodržována veškerá příslušná zákonná ustanovení. Tato ustanovení mají za cíl zajistit u všech čerpacích stanic, ať již veřejných či neveřejných, vždy požadovanou kvalitu motorové nafty i benzínu, která je dána českými a dnes již i evropskými standardy a normami (EN 590).

Poslední testy paliv prodávaných na českém trhu prokázaly, že se řidiči již nemusí obávat jeho špatné kvality, a to zejména u veřejných čerpacích stanic. U neveřejných čerpacích stanic nejsou kontroly tak přísné, ale ani tam si majitelé již nedovolí prodávat nekvalitní palivo. Nikdo přeci nehodlá řešit zákaz činnosti či hradit následné a často obrovské škody, případně i nákladné soudní spory s tím spojené.

About the author

Arne Kejdana

Click here to add a comment

Leave a comment: