Jak snížit spotřebu nafty

Touto otázkou se samozřejmě zbývají snad všichni řidiči, ale i odborníci ve vývojových týmech všech světových automobilek a nejrůznějších výzkumných ústavů zabývajících se touto problematikou. Samozřejmě každý řidič může začít u sebe, jelikož tak zvaná těžká noha se dá zcela jistě odstranit a spotřeba se zcela jistě zlepší. Dále můžete vymýšlet různé tuningové úpravy vašeho vozidla, které zlepší jeho aerodynamiku, která má na spotřebu paliva také značný vliv. V neposlední řadě musíte věnovat maximální péči technickému stavu vašeho vozidla, jelikož špatně seřízený motor, ale i sjeté pneumatiky, špatný stav ložisek či tlumičů, to vše se samozřejmě na výši spotřeby vašeho vozidla nepochybně projeví. Dále se pak můžeme zamýšlet nad kvalitou paliva a případně také různými druhy aditiv, které mohou spotřebu také pozitivně ovlivnit.

Pokud se ale na spotřebu paliva podíváme z pohledu velké firmy, která má více vozidel či strojů a musí bedlivě sledovat jejich spotřebu, pak se samozřejmě dostáváme také k otázce způsobu čerpání a distribuce pohonných hmot. Je to oblast, kde se díky moderním technologiím dají ušetřit velké peníze. Proto také tyto společnosti s flotilou několika desítek či stovek vozidel nebo firmy podnikající v dopravě nebo ve stavebnictví, zemědělství a lesnictví věnují oblasti spotřeby značnou pozornost a zvažují různé varianty výdeje PHM do svých vozidel a strojů.

Relativně jednoduché je rozhodnutí oslovit všechny renomované společnosti s rozsáhlou sítí čerpacích stanic . Prostě si necháte připravit a zaslat cenovou nabídku, kdy dle odhadovaného objemu čerpaných pohonných hmot vám každá firma nabídne nižší cenu oproti běžným cenám, které vidíte na jejich totemech. Pak si jednoduše vyberete nejlepší nabídku a pak již jen svým řidičům rozdáte slevové karty, které vám vítězná firma předá a vydáte příkaz čerpat u vybrané sítě čerpacích stanic. Tímto způsobem rozhodně dosáhnete významnějších úspor, jelikož dohodnutá sleva se bude odvíjet od celkového objemu načerpaných pohonných hmot a často se dají získat i zajímavé množstevní bonusy.

Posledním, ale z dlouhodobého hlediska nejúspornějším řešením je vybudování vlastní čerpací stanice. Podle vašeho objemu spotřeby paliva si vyberete platovou či ocelovou nádrž, které se v podstatě liší jen svoji velikostí. Plastovky se vyrábějí pouze do objemu 9000 litrů, ale ocelové nádrže dovolují skladovat objemy až do 100 000 litrů. Specializovaná firma vám nádrž dodá včetně kompletního stáčecího zařízení, které zajistí bezproblémové čerpání všem vašim řidičům. Ti jsou vybaveni příslušnými čipy, takže máte detailní a přehledné informace o tom, kdo a kolik do kterého vozu načerpal. Firma, která vám bude palivo pravidelně dodávat, má vždy ceny podstatně nižší, nežli by vám nabídka kterákoli síť čerpacích stanic. Díky tomu se vám investice do vlastní čerpací stanice v krátké době navrátí. Navíc můžete čerpání u vaší vnitropodnikové čerpačky nabídnout také svým partnerům, kteří úsporu v nákladech na PHM rozhodně rádi uvítají.

About the author

Arne Kejdana

Click here to add a comment

Leave a comment: