Jak ušetřit za servis díky servisu řízenému na dálku a kdy je to možné?

Digitální řešení pro čerpací stanici 4.0 od firmy Hectronic

Každý, kdo pracoval ve větších společnostech či v obřích korporacích, má zřejmě své zkušenosti se spoluprací s tamním IT oddělením. Občas jste museli být překvapeni tím, že se po obrazovce vašeho počítače pohybovala myš, která se ale pohybovala bez vašeho přičinění. To se k vám na počítač připojil firemní IT specialista, který následně mohl provádět různé úkony na vašem počítači, jako například nezbytné instalace či aktualizace počítačového softwaru.

Tyto možnosti připojení se k počítači na dálku přes různé aplikace, jako je například Teamviewer, nám dnes umožňují provádět různé úpravy a zásahy na počítači bez fyzické přítomnosti na místě. Postačí, když si vybranou aplikaci nainstaluje firma, kde je třeba čas od času provádět různé aktualizace softwaru, případně řešit i opravovat nastalé problémy. Pak je možné v případě dohody s klientem nastavit spojení s jejich počítačem s přístupem možným kdykoli, tak zvaně napevno, nebo pouze v případech, kdy vám to klient hodlá umožnit. Každopádně pak ale již není nutno jezdit ke klientovi, pouze postačí domluva o připojení se k jeho počítači a vše vyřešit na dálku.

Přesně tak dnes fungují firmy, které na dálku řeší servis a aktualizaci spravovaných softwarů, jež jsou nainstalovány u klienta na jeho počítačích. Technici takových firem se již nemusí zdržovat dlouhým cestováním na provozovny svých klientů, ale jednoduše vše vyřeší dálkovým připojením. Díky dálkovému přístupu mohou u klienta operativně provést nezbytné zásahy na jeho počítači nebo klienta operativně na dálku vyškolit, jak s daným programovým nastavením pracovat.

Takovým softwarem je také tankovací automat, který je velmi spolehlivým zařízením samostatně řídícím chod veřejné či neveřejné čerpací stanice. Čas od času může ale i přes veškerá moderní zabezpečení, třeba díky neodbornému zásahu, nebo výpadku energetického (bouřka, zkrat,…) či internetového připojení, dojít k poruše či zablokování systému. Jelikož čerpací stanice musí být neustále v provozu, kde každý výpadek znamená značnou ekonomickou ztrátu, je třeba poruchu odstranit co možná nejrychleji. Proto možnost operativního zásahu na dálku je nanejvýš přínosná, jelikož umožňuje okamžitou identifikaci problému a jeho řešení.

Pro softwarové firmy znamená možnost opravy a zásahů na dálku značnou úsporu času i vynaložených nákladů a velká většina problémů může být takto relativně jednoduše odstraněna. Pokud ale dojde k závažnější poruše zařízení, tak pak stejně nezbývá nic jiného, než vyrazit ke klientovi a vše řešit odborným zásahem na místě.

About the author

Arne Kejdana

Click here to add a comment

Leave a comment: