Skladování a výdej motorové nafty pro vlastní potřebu

Jednoduše řečeno, nafta vzniká rafinací a destilací ropypři teplotách mezi 150 až 370 °C. Je tedy směsí různých chemických látek a často obsahuje i příměs biologické složky.Nafta je v naprosté většině využívána jako palivo do vznětových motorů, ale může být využívána rovněž u některých typů plynových turbín. Všichni řidiči, a to zejména při pádu cen motorové nafty, řeší otázku „kam s ní?“ a jak ji nejlépe uskladnit. Pamětníci si také zcela jistě ještě dobře pamatují, kdy se v naftových kamnech topilo také v mnoha domácnostech. I z toho je tedy vidět, že už dlouhou dobu se lidé museli zabývat otázkou, jak nejlépe naftu skladovat.

Skladování PHM a nafty není zase tak úplně snadnou záležitostí. Nafta má totiž na rozdíl od benzínu zásadní fyzikálně-chemickou nevýhodu, a to ve své teplotě tuhnutí. V průběhu ročních období se v závislosti na teplotě mění její vlastnosti a dle nich proto rozlišujeme základní druhy nafty, kterými jsou – letní, přechodová, zimní a arktická motorová nafta. Při nízkých teplotách se v naftě totiž začínají vyskytovat krystalky a vzniká tak problém zákalu, který může vést až k tuhnutí nafty. V zimě, kdy teploty klesnou hluboko pod bod mrazu, můžeme proto mít problém se startováním svého vozidla s naftovým motorem. Z tohoto důvodu se využívá různých typů nafty v závislosti na ročním období, kdy každý z typů má jiný bod tuhnutí a tak zvanou filtrovatelnost. V podstatě je to to teplota, při které nafta stále dosahuje požadovaných parametrů pro průchod přes speciální síťku.

Od jednoduchých způsobů skladování v kanystrech nebo také různých kovových či plastových nádobách se dnes již přechází na skladování ve speciálních, pro tento účel vyrobených plastových kontejnerech a ocelových nádržích. Specializované firmy jsou schopny vám dnes dodat malé mobilní kontejnery od 200 až po 1000 litrů, se kterými je poměrně snadná manipulace. Pokud ale vaše firma má spotřebu řádově vyšší, je nutné vybrat nádrž s větším objemem. Dnes se jejich velikosti pohybují od 1000 až po 9000 litrů. Všechny tyto kontejnery, které jsou samozřejmě vybaveny příslušným výdejním zařízením, si pak můžete postavit někde ve svém areálu a všichni řidiči si zde pohodlně natankují do vašich služebních vozidel.

V případě potřeby skladování a výdeje větších objemů nafty se musíte rozhodnout, zda se vám již vyplatí umístit si někde na svém pozemku větší ocelovou nádrž, kterou vám výrobce vyrobí v podstatě na míru. Její objem se může pohybovat od 10 000 až 100 000 litrů. Samozřejmě vám ji dodavatel také vybaví i příslušným výdejním zařízením, které vám zajistí přesný výdej a přehled o tom, kdo, kdy a do kterého vozidla či stroje tankoval. Veškerá data se pak přenášejí do nadřazeného informačního systému, takže vám ve vaší firmě již neunikne ani kapka skladovaného paliva.

Jelikož nafta je obávaná hořlavina, proto je nanejvýš vhodné svěřit způsob skladování nafty pro vaše potřeby odborníkům. Ti vám zajistí veškerá povolení a certifikáty, které jsou pro povolovací a kontrolní orgány nezbytné. Pak již jen zajistíte pravidelný závoz nafty či dalších druhů paliv a veškeré náklady na tuto investici se vám velice rychle navrátí.

About the author

Arne Kejdana

Click here to add a comment

Leave a comment: