Skladování a výdej motorové nafty levně

Všichni řidiči velice dobře vědí, že není tak úplně jednoduché dlouhodobě skladovat naftu. Motorová nafta je vcelku stabilní směs uhlovodíků. Ke změnám motorové nafty při skladování dochází na světle nebo v přítomnosti vlhkosti. Pokud je ale speciální těsná nádrž či kanystr skladován v suchém prostředí a při relativně stálé teplotě, nemělo by ke zhoršení kvality dojít. Při používání a skladování motorové nafty je třeba mít na paměti také to, že se v průběhu roku mění její vlastnosti při nízkých teplotách. Správně by měla být motorová nafta skladována v uzavřené nádobě za nepřístupu světla a vzduchu při teplotě 10 °C až 20 °C. Nebudou-li výše uvedené podmínky dodrženy, je doporučená doba použitelnosti motorové nafty pouze 3 měsíce.

Ať již podnikáte v obchodě, stavebnictví, zemědělství či dopravě, tak určitě věnujete značnou pozornost zajištění paliva pro své vozy či stroje. Přesto, že je možné svým řidičům dohodnout slevu či je rovnou vybavit slevovými kartami platnými pro vybranou síť čerpacích stanic, tak jednoznačně nejekonomičtější řešení je vybudování vlastní čerpací stanice. Dle počtu vozidel ve vašem autoparku si snadno odhadnete velkost zásobníku na naftu, který může být plastový či ocelový. Řada firem na českém trhu se zabývá konstrukcí a výrobou moderních řešení pro skladování i distribuci nafty. Vedle maloobjemových (do 1 000 litrů), často i mobilních nádrží, se na trhu nabízí velkoobjemová skladovací řešení, která zajišťují nezbytnou úroveň kontroly potřebnou pro robustní a pohodlné skladování nafty.

Plastové nádrže, které se většinou vyrábějí o kapacitě od 1200 až po 9000 litrů nabízí řadu systémů pro skladování a ochranu paliva, včetně sledování aktuálního obsahu nádrže. U plastové nádrže stačí v podstatě jen rovná a zpevněná plocha, na kterou lze nádrž umístit. Pokud by vám ale kapacita plastovek nestačila, je možné si objednat ocelovou nádrž o větším objemu, kterou lze umístit nad či pod zem. Dodavatel je většinou schopen vám nádrž vybavit potřebnými čerpadly, průtokoměry, hadicemi a výdejními pistolemi. Jednoduše vám nádrž dovybaví kompletní výdejními sestavou, která bude splňovat veškeré legislativní požadavky, včetně ekologických i bezpečnostních norem.

S firmou, která vám bude vaší nádrž pravidelně zavážet, si pak dle vaší běžné spotřeby paliva již jen dohodnete potřebnou frekvenci závozů . Cena takto nakupované nafty je vždy nižší, než byste i po dohodnutých slevách dosáhli u veřejných čerpacích stanic. Proto můžeme tento způsob vřele doporučit všem firmám, které mají velký vozový či strojní park a tudíž i značný objem spotřeby pohonných hmot. Vybudováním vlastní vnitropodnikové čerpací stanice si tak pohodlně nastavíte vlastní úsporný program pro skladování a distribuci pohonných hmot.

About the author

Arne Kejdana

Click here to add a comment

Leave a comment: