Tankovací automat pro podnikovou čerpací stanici

plastová nádrž na naftu

Většina firem, které provozují širokou flotilu jak osobních, tak nákladních vozidel, případně různé další stroje náročné na spotřebu, musí vždy pečlivě zvažovat způsob čerpání pohonných hmot. Ty totiž činí jednu z klíčových položek jejich každodenních výdajů. Proto velmi často řeší situaci vybudováním vlastní vnitropodnikové čerpací stanice či jednoduchého výdejního místa, kde řidiči mohou pohodlně čerpat pohonné hmoty levněji a bez dlouhého čekání.

Tyto čerpací stanice jsou zaváženy specializovaným firmami, které vám jsou schopny pravidelně dodávat pohonné hmoty dle smluvně dohodnutých podmínek. Cena takto distribuovaných pohonných hmot je vždy o několik korun levnější, nežli je tomu při nákupu u všech běžných čerpacích stanic. Přitom často není vůbec nutné budovat nákladné výdejní místo s podzemními kovovými nádržemi, ale stačí na zpevněné místo posadit platovou nádrž, ke které se pak jen připojí řídící tankovací automat, který proces čerpání řídí.

Výdejní stojan, případně celá čerpací stanice, je pak řízena tímto tankovacím automatem, který zabezpečí, aby bylo vždy řidiči u zvoleného stojanu vydáno přesně navolené množství paliva a aby vše bylo řádně a přesně zaznamenáno do nadřazeného účetního systému. Řidič se vždy jednoduše přihlásí čipem či kartou, kterou mu vydá zaměstnavatel. Tato identifikace může být dokonce dvojnásobná, jelikož řidič může střídat i více jemu svěřených vozidel. Proto řídící tankovací automaty běžně zvládají i dvojitou identifikaci, to znamená jak identifikaci vozidla, tak i identifikaci řidiče. Pak se už nikdy nemůže stát, že se vám ve firmě budou pohonné hmoty ztrácet. Naopak, vždy máte přesný přehled o tom, kdo, kdy a do kterého vozidla daný objem paliva natankoval.

Vnitropodnikové čerpací stanice jsou opravdu tou nejjednodušší cestou, jak ekonomicky vyřešit vnitropodnikový výdej pohonných hmot a dosáhnout tak značných úspor v této oblasti. Řada firem, které se touto cestou vydaly, jako například autodopravci, zemědělské podniky, stavební či dřevařské firmy, by vám zcela jistě tuto zkušenost potvrdily.

About the author

Arne Kejdana

Click here to add a comment

Leave a comment: