Data jsou nyní aktuální, viditelná a automatizovaná. Jste na to připraveni?

Vizualizace dat ze sítě čerpacích stanic

Co se čerpacích stanic týče, existují dvě klíčová čísla, která indikují zisk z prodeje pohonných hmot. Jsou to objem a marže.

Tato čísla se zadávají do účetnictví a reportů, k čemuž často dochází manuálně, což je nejen rizikové, ale též statické. Zadávající současně nemá pojem o tom, co se v reálném čase odehrává na jednotlivých čerpacích stanicích. Často se stává, že v době, kdy jsou tato data utříděna v nějakém smysluplném formátu, je příliš pozdě něco měnit a přizpůsobit se jim. Náš business je pak ponechán na pospas vylepšování rozpočtu.

Je zde také problém přístupu. Není neobvyklé, že data jsou v případě komplexních businessů dostupná pouze na jednom místě. Díky tomu je těžké dělat rozhodnutí z místa nacházejícího se v jiné části světa.

Toto se nyní mění. Zabezpečená a vzdálená připojení ke zdrojovým datům, jako jsou například PoS (point of sale), BoS (back office solutions), systémy pro řízení cen nákladů a skladových zásob paliv, umožňují živý tok dat, díky čemuž můžeme dělat rozhodnutí na základě toho, co se děje dnes a dokonce i na základě toho, co se bude dít zítra. K těmto datům máme nyní přístup z jakéhokoliv kouta světa.

Takto EdgePetrol mění způsob řízení čerpacích stanic. Objemy je možné sledovat živě a je možné je třídit do skupin podle portfolia, dodavatele, lokace, výkonu a dokonce i podle porovnání ceny s lokální konkurencí.

Marže jsou přesně posouzené a založené na veškerém palivu, které se v dané době nachází v nádržích – a umožňují dělat výjimečné reporty. Jinými slovy ukazují uživateli pouze ty čerpací stanice, na kterých je potřeba jednat.

EdgePetrol také předpovídá obojí. Tedy marže i objemy. To znamená, že uvidíte, jaká bude zítřejší marže. Vše na základě zítřejší směsi v nádržích a podle toho, jaký dopad budou na marži mít vaše změny cen. Možnost takové předpovědi vám umožní dělat lepší rozhodnutí dnes.

Tato živá a automatizovaná data napříč portfoliem pomáhají businessům dělat lepší rozhodnutí a mají pozitivní vliv na jejich zisky. Někteří zákazníci Edge zvýšily své zisky na prodeji paliva o 18%. 

Jak se rozhodnete, zda jsou živá a automatizovaná data právě pro vás?

Investice

Pokud již za sebou máte proces automatizace, nebo procesem investování do automatizace právě procházíte (třeba do automatických měřidel nádrží), stojí zato zvážit jak využijete nové dostupné zdroje dat. Získání takových dat obvykle znamená vysoké náklady a pokud jste zvyklí pouze na monitorování zásob a prevenci rizik, budete mít velmi malou návratnost investic.

Připojením k systému jako je EdgePetrol se vám ve velké míře taková investice vrátí a vyrovnáním nákladů CAPEX se zkrátí doba návratnosti.

Pokud neinvestujete do nového vybavení, může se stát, že budete mít více verzí nebo poskytovatelů najednou, díky čemuž bude složité získaným datům přiřadit smysl. EdgePetrol se dokáže připojit k více datovým zdrojům a sloučit vše v rámci jedné obrazovky v reálném čase.

Růst

Pokud investujete do nákupu více čerpacích stanic, může trvat nějakou dobu, než se přizpůsobíte rychlosti a pružnosti investic a vypracujete nejlepší způsob, jak dosáhnout maximálního návratu svých investic. Jaké je vaše nové aktivum ve srovnání s tím, které je součástí vašeho stávajícího portfolia? A jaký dopad na něj mají vaše rozhodnutí?

Nalezení srovnatelných čerpacích stanic s EdgePetrol je snadné, poněvadž software vám umožní vytvářet skupiny podle klíčové metriky. To ještě více usnadní replikovat dobrou práci, kterou odvádíte a uplatnit ji v méně známé oblasti.

Více stanic též znamená více dat ke zpracování. Žádný business nefunguje na více spreadsheetů nebo emailů, tudíž mít jeden informační zdroj pro celý business umožňuje být bezproblémový a vše dobře řídit.

Trh

Mnoho trhů po celém světě je regulováno, tudíž je ponechán jen malý prostor pro zisk vně efektivitu dodavatelského řetězce. Jak se podmínky mění a více trhů je liberálnějších, businessy mohou být flexibilnější po stránce směřování objemů a marží.

Dokonce i na regulovaných trzích si musíte být jistí, že vaše čerpací stanice dodržují směrnice a vy se tak vyhnete přísným pokutám.

zdroj: petrolplaza.com

About the author

Martin Pavlík

Zakladatel a majitel ve firmě QUITEC s.r.o. Miluje nové technologie a jeho zálibou je zjednodušování podnikání, práce a života pro dosažení vyšších zisků, více radosti a osobního štěstí.

Click here to add a comment

Leave a comment: