Jak přesné měření hladin potřebujete, abyste mohli klidně spát?

Detekce úniku ropných látek u dvouplášťové nádrže nebo vložkované nádrže s technologií SGB

Ať již provozujete vnitropodnikovou či veřejnou čerpací stanici, tak je pro vás vždy nesmírně důležité vědět, jakou hladinu paliva v nádržích v daném okamžiku právě máte. Hladina nafty, benzínu či jiných provozních kapalin je velmi důležitou veličinou, kterou je třeba průběžně sledovat a mít ji od kontrolou. Abyste mohli klidně spát, tak je třeba vědět, jaký objem paliva se v nádrži právě nachází a zda již nemáte volat zavážecí firmu, aby vám nádrž doplnila. Od toho, jak přesný přehled o stavu svých nádrží chcete mít, se pak odvíjí volba měřícího zařízení, které si pro hladký chod vaší čerpačky, a tím i klidný spánek, zvolíte.

K průběžnému měření výšky hladiny různých druhů kapalin slouží snímače zvané hladinoměry. V nabídkách dodavatelů existuje několik různých typů hladinoměrů, které se v zásadě liší použitou fyzikální metodou měření. V dnešní době jsou již moderní čistě elektronické snímače, které dokáží zajistit vysokou přesnost měření a díky solidnímu mechanickému provedení také dlouhodobou bezporuchovou funkčnost. Kde nebylo nutné dosahovat tak vysoké přesnosti měření, tam se ještě poměrně nedávno využívalo měření hladin založené na mechanickém plováku. Použití plováku je sice velmi jednoduché, ale dlouhodobá přesnost měření není úplně optimální. Z tohoto důvodu se dnes přechází k moderním technologiím, kdy nejběžnějšími moderními typy hladinoměrů jsou:

  • Radarové hladinoměry s vedenou vlnou
  • Ultrazvukové hladinoměry
  • Kapacitní hladinoměry
  • Hydrostatické hladinoměry

Zpočátku si provozovatelé vystačili s nastavením minimálních a maximálních stavů paliva v nádržích, ale samotný průběh čerpání se tolik nestarali. Tam, kde není nutné měřit hladinu paliva, olejů či dalších provozních kapalin s vysokou přesností, tak stačí využít levnějších verzí hladinoměrů. Ale tam, kde chceme mít přehled o každém milimetru hladiny, tak tam již musíme počítat s kvalitnějším a také nákladnějším zařízením. Dnes již stačí pohlédnout do příslušné aplikace na počítači či mobilním telefonu a hned víte přesně, kolik litrů paliva se v daném okamžiku v nádrži nachází.

Kterýkoli hladinoměr nezávisle na použité metodě vždy průběžné měří hladiny skladované kapaliny, přičemž výstupem je sloupec výšky hladiny paliva v nádrži, který může být náležitě přepočítáván do objemových jednotek. Tyto hodnoty jsou pak následně zobrazovány přímo na displeji řídící jednotky nebo prostřednictvím analogového či digitálního číslicového signálu pravidelně přenášeny do nadřazeného elektronického systému. Obsluha má tak dokonalý přehled o aktuálním stavu paliva v nádržích. Přesná data pak provozovateli čerpačky slouží jako dokonalý pomocník při plánování a řízení logistiky závozu pro průběžné doplňování zásob.

Každé provedení má svoje specifické výhody a nevýhody dané použitým fyzikálním principem měření a tím se více či méně hodí pro určité typy kapalin a dané provozní podmínky. Proto je vždy dobré si předem vytipovat nejvhodnější metodu pro danou konkrétní aplikaci a produkt. Kvalifikovaný výběr technologie měření paliv vaší čerpací stanice vám dokáže ušetřit desetitisíce korun za rok. Proto jsou tyto systémy důležitým prvkem k zamezení ztrát produktů a vítaným pomocníkem při jejich objednávání a inventarizaci. Nejmodernější systémy za vás dnes umí hlídat maximální či minimální stavy, případně ale také varují při nežádoucích únicích produktů z nádrží a potrubních systémů. Ty nejmodernější dokáží navíc upozornit třeba i na zhoršení kvality skladovaného produktu. Aby provozovatel moderní čerpací stanice mohl mít klidný spánek, tak by rozhodně na kvalitě systému měření hladin neměl šetřit, jelikož tato investice se mu zcela jistě několikrát vrátí.

About the author

Arne Kejdana

Click here to add a comment

Leave a comment: