SGB představuje první vakuový detektor úniku kapalin pro monitorování nádrží a potrubí

VLXE-SAB T../P.. je chytrým řešením v oblasti monitoringu úniku kapalin. Detektor je vhodný pro venkovní instalace a je vybaven na dálku sledovatelnou online diagnostikou (LOD).

vakuový detektor úniku kapalin pro čerpací stanice od firmy SGB

Vakuový detektor úniku kapalin VLXE-SAB T../P.. je 100 % spolehlivým a bezpečným intersticiálním zařízením pro monitorování až dvanácti dvoustěnných nádrží a/nebo potrubí. V závislosti na modelu je VLXE-SAB vybaven jedním nebo dvěma čerpadly, stejně jakož i jedním čidlem chránícím proti explozi v každé nádrži/v každém potrubí. V případě úniku vakua v jakékoliv nádrži/v jakémkoliv potrubí je spuštěn alarm, který je zobrazen na venkovním centrálním displeji a k tomu i dodatečně na každém čidle. Každý únik bude spolehlivě indikován – a to bez ohledu na to, zda k němu došlo na vnitřní nebo vnější stěně. Stane se tak předtím, než bude moci jakákoliv skladovaná nebo přepravovaná kapalina znečistit životní prostředí!

VLXE-SAB T../P.. is a leak prevention system which realizes the highest European environmental protection level of EN 13160, class 1.

Výhody a jednoduchost při použití:

  • Štíhlý kontejner s malými prostorovými nároky (390 x 320 x 1202 mm), který je dostupný i v nerezové oceli
  • Pevná kovová skříň
  • Kompletní předmontáž pro rychlou a snadnou instalaci
  • Jednoduché ovládání a údržba pneumatických dílů
  • Standardní poloha rozdělovačů
  • Elektronický provoz jednotky pro účinný a rychlý každoroční funkční test

zdroj: petrolplaza.com

About the author

Martin Pavlík

Zakladatel a majitel ve firmě QUITEC s.r.o. Miluje nové technologie a jeho zálibou je zjednodušování podnikání, práce a života pro dosažení vyšších zisků, více radosti a osobního štěstí.

Click here to add a comment

Leave a comment: